[ ] Kypros — Salamis — after 76/77 AD? — I.Salamis 106
1    [Σέρουιον Σουλπίκ]ιον Παγκλέ[α]
[Οὐηρανιανόν, τὸ]ν εἰς αἰῶνα γυμν[ασίαρ]-
[χον καὶ ἀγ]ωνοθέτην ἐκ τῶν ἰδ[ίων, τὸν]
[κατασκ]ευάσαντα τὸ θέατρον κα[ὶ τὸ γυμ]-
5 [νάσιο]ν σὺν τοῖς ἐν αὐτῷ Σεβα[στῶν]
[χρυσ]είοις ἀγάλμασιν καὶ τὸ παρα[κεί]-
[μεν]ον ἀμφιθέατρον ἐκ τοῦ ἰδίο[υ, καὶ]
[ἀρχ]ιερασάμενον τῆς Κύπρου τρῖς, κα[ὶ]
[πρ]εσβεύσαντα πρὸς τοὺς Σεβαστοὺς
10 τρῖς, καὶ ἀνιερώσαντα εἰς εὐθηνίαν
ἀργύριον, Τίτος Φλάουιος Ἡλιόδωρος
TO\N PATRW=|ON FI/LON.
Search Help