[ ] Crete, W. — Axos — Hellenistic period — RAL 20 (1965) 305, III
— — —
1 [— — — — — ἑκα]τ̣ὸν σ̣τατῆρανς η̣— — —
[— — — — αἰ δέ] κ’ ἄλλω πεντήκο[ντα — — —]
[— — — — — — κ]α̣ταστασεῖ τὸ αδ̣— — —
[— — — — μήποτε] θ̣ηλεσ̣σάμεν χέσ[μασι τὸ τέμενος]·
5 [αἰ δέ τις ἐκ] δ̣υσμενίας διατ[ρίψει τὸ ἄλσος — — —]
[— — — πεντήκοντ]α(?) στατῆρανς κ̣α̣[ταστασεῖ· αἰ δέ τις]
[τετράποδας(?) ἄλ]λω κλέψει, τέτο[ρες — — —]
[— — — στατῆραν]ς καταστασεῖ̣ α̣— — —
— — — — — — — — ἑκ̣[ατ][ν(?) — — —]
Search Help