IC I xvi 7
[ ] Crete, Ctr. — Lato — 2nd/1st c. BC
A.1 [Τ]ίμ[ων Πανὶ]
ὑλοσκ[όπωι]
Κυφαρισσί[ται]
  εὐχάν.
5 σοί, Κυφαρισσίτα Κυλλάνιε,
σεμνὸν ἄγαλμα | Τίμων
ἔστασεν σὰν κατὰ φημοσύ-
ναν, | ἁνίκα οἱ κατὰ νύκτα διέ-
[φρ]αδες εἴ κεν ἐν ἐσθλῶι |
10 [ἐκ χ]αλεποῦ βιέτωι στᾶι καὶ
[ἐν εὐτ]υχίαι | ἄνθεμά σ[οι]
[⏕–⏕–⏕–⏑⏑–×] |
[–⏕–⏕––⏑⏑–⏑⏑×] |.
B.1 titulus valde corrosus legi non potest (post Ia.)}²
Search Help