[ ] Kos Isl. — Kos — 188-166 BC — PdP 27 (1972) 182-185 — PdP 38 (1983) 200-207 — Iscr. di Cos ED 5
See also:
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]ΙΡ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — e.g. τὸς μὲν]
[ἱαρε]ῖς ἐ̣[πιθυμιᾶν τὸν λιβανωτὸν ἀνοίξαντας τὰ ἱαρά?],
5 [τὰ]ν εὐσέβεια[ν δὲ] ἐνδ[εικνυμένος στεφανηφορεῖ]-
[ν] μὲν τὸς πολίτας καὶ τὸς π̣α[ροίκος καὶ τὸς ἐγ Κῶι]
[ἐ]πιδαμεῦντας vac. τὸς δὲ πρ[οστάτας πομπεύειν]
[ἐ]κ τοῦ πρυτανείου μετά τε [τοῦ μονάρχου καὶ ἱαροπο]-
[ι]ῶν καὶ πάντων τῶν ἱαρέων [καὶ τῶν νενικακότων]
10 τ̣ὸς στεφανίτας [ἀγ]ῶν̣α̣[ς καὶ τῶν στραταγῶν καὶ τοῦ γυ]-
μνασιάρχου καὶ τῶν νέων [καὶ τῶν ἐφήβων· μετὰ δὲ τᾶν]
συναρχιᾶν θυσάντω τᾶι τε [Κῶι καὶ τᾶι Ἱστίαι τᾶι Βου]-
[λ]αία[ι] καὶ τῶι Διὶ τῶι Μεγίστω[ι καὶ τῶι Ἀσκλαπιῶι καὶ]
Ὁμονοία[ι κα]ὶ Διὶ [Βο]υλαίωι καὶ [Εὐδαιμονίαι καὶ Πλ]-
15 [ο]ύ̣τωι̣ κ̣[αὶ θεοῖς π]ᾶσι καὶ πάσα[ις ὑπέρ τε τᾶς ὑγιείας]
καὶ σωτ[ηρίας] τοῦ τε δάμου κ̣[αὶ β]ασ[ιλέως Ἀριαράθους καὶ]
τᾶς ὑγι[είας τ]ᾶς βασιλίσσας Ἀντιοχίδ[ος καὶ τῶν τέκνων]
αὐτῶν· ἐπὶ δὲ ταῖς θυσίαις ἐπευχέσθ[ων πάντα, τὰ ἀγαθὰ γί]-
[ν]εσθαι τῶι τε δάμωι τῶι Κώιων καὶ βασ[ιλεῖ Ἀριαράθει καὶ]
20 [β]ασιλίσσαι Ἀντιοχίδι καὶ τοῖς τ[έκνοις αὐτῶν καὶ τοῖς]
φίλοις καὶ ταῖς δυνάμεσιν, τὰν δ[ὲ οἰκειότατα τὰν οὖσαν]
[α]ὐτοῖς διαμένειν εἰς τὸν ἀεὶ [χρόνον καὶ διαφυλάσσειν]
[τὰν] εὔνοιαν καὶ φιλίαν ἐπὶ [πλεῖον αὔξοντας· πρὸς δὲ]
[τᾶι δαμοσί]αι θυσίαι καὶ [κατευχᾶι θύειν καὶ ἑορτά]-
25 [ζειν καὶ τὸς πο]λ̣ίτας [ἐν τοῖς ἰδίοις οἴκοις ἑκάστος?]
Search Help