[ ] Rhodos Isl. — Rhodos — undated
1 [ὁ δεῖνα — — — —]λα ἐπαινεθεὶς [καὶ στεφανωθεὶς]
[ὑπὸ τοῦ δάμου τ]οῦ Μιλησίων χ[ρυσέωι στεφάνωι].
[δεδώκαντι δὲ αὐτ]ῶι τε καὶ ἐκγόνοις̣ [— — — —]
[— — — — — — εὐερ]γεσίας καὶ πολιτε[ίας. δεδώκαντι δὲ(?)]
5 [καὶ προεδρίαν ἐν] τοῖς ἀγῶσι οὓς̣ [ἄγοντι καθ’ ἕκαστον]
[ἐνιαυτὸν Μιλή]σιοι. v θεοῖς.
Search Help