[ ] Italia — Roma — late 2nd/early 3rd c. AD — IG XIV 1683 — GVI 673
See also:
1 δαίμοσιν εὐσεβέσιν Γαίου
Ἰουλίου Καρακουττίου /
ποίησεν Κασία, τῷ τειμί
 καὶ ἀξίῳ ἀνδρί· /
5 πᾶσι φίλος θνητοῖς εἴς τ’ ἀ-
 θανάτους δεισιδαίμων /
κοιμᾶται Καρακοῦττις
 ἔχων μνήμην διὰ παντός, ῎
τέρψας σύνκλητον, ματρῶ-
10  νας καὶ βασιλῆας, /
εὐφρανθεὶς ἐφ’ ὅσον Μοῖραι χρό-
 νον ὥρισαν αὐτῷ, /
εὐσεβίης ἕνεκεν δοξασθεὶς
 καὶ μετὰ λήθην.
Search Help