[ ] Italia — Roma — shortly after 313 AD — IG XIV 956/2240
frg. A.1 ὑπατείᾳ τοῦ δεσπότου ἡμῶν Φλ(αβίου) Κωνσταντεί[νου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Κλ(αυδίου) Ἀπολλωνίου ∙ τοῦ γενομένου ἀρχιερέως καὶ μη[— — — — — — καὶ Κλ(αυδίου) Ῥούφου τοῦ καὶ Ψαφαρίου υἱοῦ Κλ(αυδίου) Ἀπολλωνίου τοῦ γενομέ]-
νου ἀρχιερέως, ὃς καὶ διάδοχος τῆς ἀρχιερωσύν[ης ἐγένετο {²⁷ἀπεδείχθη}²⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — — — —]
Καρτερίου τῆς καὶ Μελίτης καὶ Κλ(αυδίας) Εὐδοξίου τῆ[ς καὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς δεῖνα τῆς]
5 καὶ Εὐφρονίου καὶ Κλ(αυδίας) Βάσσας τῆς καὶ Ἀλεξάνδ[ρας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
διὰ ταύτης τῆς διτῆς στήλλης ἅπασιν τοῖς τῶ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ]
τῶν ὁσίων Κλ(αυδίου) Ἀπολλωνίου τοῦ καὶ Εὐδοξίου καὶ Κλ(αυδίου) Ῥο[ύφου τοῦ καὶ Ψαφαρίου τοῦ υἱοῦ ἐκείνου, ὃς καὶ διάδοχος ἐγένετο τοῦ ἰδίου πατρὸς τῆς]
ἀρχιερωσύνης, πάντα ἀπεπληρώσαμεν καθάπερ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶν]
περιόντων ὀνόματι, ἃ πάντα συνέτεινεν εἰς ἕνα ἕκ[αστον ἀγῶνα? δηνάρια — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῷ]
10 ξυστῷ τῆς αὐτῆς τειμῆς ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς κατοι[χομένους καὶ τῆς εἰς τοὺς περιόντας? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τὴν ποσότητα πᾶσαν εἰσενενκεῖν ἅμα τῷ ἑκατοστ[ῷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶν παρελη]-
λυθότων μηνῶν τουτέστιν εἴκοσι καὶ πέντε τοσούτοις [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πᾶσαν]
τὴν δωρεὰν εἰσηνένκαμεν καὶ τὸν τόκον μέχρι σήμε[ρον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τὸν μὲν δοθέντα παρ’ ἡμῶν τόκον τουτέστιν δηνάρια εἴ̣[κοσι καὶ πέντε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸν]
15 ξυστὸν ἀναπληροῦσιν· τὸ δὲ κεφάλαιον δανίζεσθαι καὶ με[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — εἰς ἕνα ἕκα]-
σ̣τον ἀγῶνα δηνάρια εἴκοσι πέντε ∙ τουτέστιν Ἀθηνᾶς Πρ[ομάχου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀπολ]-
λωνίου Ἠλείοις. ἐξ ὀνόματος πάλιν Κλ(αυδίου) Ἀπολλων[ίου τοῦ καὶ Εὐδοξίου καὶ Κλ(αυδίου) Ῥούφου τοῦ καὶ Ψαφαρίου — — — — — — — — — δηνάρια εἴκοσι]
καὶ πέντε· οὕτω δὲ τὸν λόγον τῶν γιγνομένων τ[όκων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὅσον ἂν φαίνηται? ἐν τοῖς ἀ]-
γῶσιν πλεονάζον, τοῦτον ἀντανασηκοῦν τὴν νο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
20 τι συνέδοξεν, βεβαιούντων τοῦτο μὲν παντὸς τοῦ [ξυστοῦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦτο δὲ τῶν γραμμα]-
τέων τῶν κατὰ περίοδον, ἐπιζητεῖν ταῦτα καὶ ἐπε[ρωτᾶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μηδεὶς]
αἴτιος γένοιτο τοῦ μὴ δοθῆναι τὰ δοσείδια ταῦτα καθ’ ἑ[καστ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
σεις καταχρήσοιτο τῷ προγεγραμμένῳ ἀργυρίῳ, ὁμο[λογούντων πάντων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐδα]-
ν̣ίσθη Ζωτικῇ τινι γυναικὶ ἐξ ὀνόματος πάσης τῆς [συνόδου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὑπογράφοντος Κλ(αυδίου)]
25 Ἀπολλωνίου τοῦ καὶ Εὐδοξίου τοῦ τῶν ἀρχιγραμμα[τέων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
εἶναι. ἤρεσεν δὲ παντὶ τῷ ξυστῷ καὶ ἐπερωτήσεσιν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
αὐτῶν καθελεῖν πρόστειμον αὐτὸν τούτου τοῦ τολμ[ήματος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καταθεῖναι]
παρὰ Λονγείνῃ τῇ συνγενίδι ἡμῶν ἣ ἦν συνο[δ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․ εἰς ἰδίαν οἰκίαν ἐπὶ τῷ Γάλβῃ, ἐπεὶ μήτε αἱ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. B.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἀξιοπι-
στότερος ηὑρίσκετο. εἰ δέ τις βούλεται ἐν τῇ μελλούσῃ περιόδῳ ․․․․․․․․․․ τὸ ἔνγραφον, εἴτε τις κατασταθῇ (?) ἐπὶ τῇ στατίωνι ἀρχιγραμματεὺ[ς κατὰ] τὸν προάγον-
τα τύπον, ἤτε καὶ τῶν ἀρχιερέων τις ἤτε συναρχία τῆς συνόδου, εἴτε ἀρχιγραμματεῖς ἢ καὶ γραμματεῖς οἱ κατὰ καιρόν, διδότωσαν χεῖραν τῇ Λονγείνῃ τῇ
προγεγραμμένῃ ἡμῶν συνγενίδι ἀμεριμνίας ἕνεκεν <καὶ> ἀπραγμοσύνης καὶ λαμβανέτωσαν παρ’ αὐτῆς τὸ χειρόγραφον τὸ διαφέρον τῇ ξυστικῇ συνόδῳ·
5 παρεδόθη δὲ νῦν τὸ ἔνγραφον τῇ Λονγείνῃ παρούσης τῆς συναρχίας. ἔτι τε ἀξιοῦμεν καὶ ταύτην εἶναι νεμήτριαν καὶ κατὰ δόσιν λαμβάνειν τὸ δοσείδιον.
πρὸς τούτοις ἅπασιν καὶ τοῦτο φανερὸν ποιητέον ἦν, ὅτι πάντα τὰ δαπανηθέντα εἴς τε τὰς εἰκόνας καὶ τὰ πλάσματα καὶ τοὺς στηθιαίους ἀνδριάντας τοὺς λιθίνους
ἕνεκα μὲν τῆς εἰς τὴν σύνοδον τειμῆς, ἐπειδήπερ τοῦτο μᾶλλον εὐπρεπέστερον ἦν, ἐξ ὀνόματος τοῦ ξυστοῦ ἀνηλῶσθαι ὑπογέγραπται, τῇ δὲ ἀληθείᾳ οἱ καὶ τὰ δοσεί-
δια δεδωκότες καὶ τὴν δωρεὰν ταύτην κεχαρισμένοι οἱ προγεγραμμένοι πάντα ἐξ οἰκείας ὑποστάσεως ἀνηλώκασιν. τὰ δὲ ἀντίγραφα τῶν τεσσάρων στηλλῶν
καὶ τοῦ χειρογράφου παρ’ ἡμεῖν ἐστιν τοῖς χαρεισαμένοις τὰ ἀργύρια· κληθήσονται δὲ τὰ δοσείδια τὰ οἰκουμενικὰ τὰ τῆς ἱερᾶς ξυστικῆς συνόδου τὰ τῶν Ἀπολ-
10 λωνίων· ἐδώκαμεν δὲ καὶ τῷ πρώτῳ ἀρχιερεῖ Μ(άρκῳ) Αὐρ(ηλίῳ) Ῥόδωνι τὰ ἔκτυπα τῶν στηλλῶν καὶ τῶν πιττακίων πάντων τῶν προτεθέντων ἐν τῇ στατίωνι, ὑπο-
γράψαντες διὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Κλ(αυδίου) Ἀπολλωνίου τοῦ καὶ Εὐδοξίου τοῦ σὺν ἡμεῖν ὄντος τοῦ ἀρχιγραμματέως. ἀξιοῦμεν ὑμᾶς κατὰ δόσιν, ὡς δίδοται τὰ δοσείδια,
καὶ ἡμῶν ὡς νεμουσῶν καὶ νεμόντων καὶ τῶν ὁσίων τοῦ τε πατρὸς ἡμῶν Κλ(αυδίου) Ἀπολλωνίου τοῦ καὶ Εὐδοξίου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Κλ(αυδίου) Ῥούφου τοῦ καὶ Ψαφαρίου,
ἵνα καθ’ ὃ δίδοται καὶ ἡμεῖς τῆς αὐτῆς τειμῆς τυγχάνομεν καὶ ἵνα προχωρεῖ εἰς κηροὺς αὐτοῖς, ἄπτεσθαι κατὰ δόσιν. καὶ τοῦτο ὑμᾶς βουλόμεθα ἐπίστασθαι, ὅτι κατὰ τὸ
μέτριον ἡμῶν καὶ ὅσοι τῷ ὁσίῳ ἀδελφῷ {η} ἡμῶν παρέμειναν ἐν τῇ τελευτῇ αὐτοῦ καὶ ὁπόσοι ἐν τῇ ἀθλήσει συνέκαμαν αὐτῷ, ἠμειψάμεθα αὐτοὺς κατὰ τὸ ἁρμό-
15 ζον καὶ δίκαιον καὶ κατὰ ἀναλογίαν ἑνὸς ἑκάστου τῶν μόχθων. μένει δὲ ἡ δεδανισμένη καὶ ὁ ἐντολικάριος ὁ ἀνὴρ αὐτῆς παρὰ τὰς Τιτιανὰς ἔσω ἐν τοῖς κάστροις.
καὶ οὐκέτι οὐδὲν ἐνοφείλομεν οὔτε αἱ οἰκίαι τῶν Ἀπολλωνίων οὔτε οἱ χαρισάμενοι τὰ ἀργύρια τὰ προγεγραμμένα, ἀλλὰ πάντα ὡς ἔδει καὶ ἥρμοζεν ἀπεδώκα-
μεν μετὰ τῆς προσηκούσης τειμῆς. δεδηλώκειμεν καὶ ἠξιώκειμεν ἐν ταῖς προτέραις στήλλεσιν, ἵνα δι’ ὑμῶν τοῦ σύνπαντος ξυστοῦ
λάβωμεν ἀμεριμνίας ὑπομνήματα· ἐπεὶ δὲ τῷ καιρῷ καταφθείρονται, ἐκρείναμεν δίκαιον εἶναι ἐν στήλλῃ γραφῆναι αὐτὸ τῇ τετάρτῃ, ἵνα δι’
αἰῶνος μένει αἱ τειμαὶ {²⁶ἡ τειμὴ}²⁶ καὶ ὑμῶν καὶ ἡμῶν ἐφ’ ὧν τοῦτο κατεστάθη, ὅπερ δυσχερῶς εὑρίσκεται, εἴ τις τῇ ἱερᾷ ξυστικῇ περιπολιστικῇ οἰκουμενικῇ συνόδῳ
20 τοῦτο κατέστησεν. ἔτι τε καὶ προετάξαμεν δηλοῦντες ὡς ἅτε βουλόμενοι δοῦναι τὰ ἀντίγραφα τούτων, ἐν οἷς καὶ φανερὸν πεποιήκειμεν, ὡς <—?—> Ῥόδωνι τῷ
ἀρχιερεῖ τῷ πρώτῳ ἐκδιδόναι διὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν τοῦ παρόντος σὺν ἡμεῖν Κλ(αυδίου) Ἀπολλωνίου τοῦ καὶ Εὐδοξίου καὶ ὑπογράφοντος αὐτοῦ· δίκαιον δὲ ἡγη-
σάμεθα τοῦτο μὴ ἐπιτρέψαι ἑαυτοῖς, ἐπεί τε οὐχ ἥρμοζεν καὶ οὔτε οἱ νόμοι ἐπέτρεπαν τοῦτο πρᾶξαι ὑμᾶς· ἀλλὰ εἴ τις βούλεται ἀντίγραφα ἑαυτοῖς τῶν στηλῶν
ἆραι εἷς ἕκαστος τῶν βουλομένων ἔνθα καὶ νενόμισται, ὅπου καθειέρωνται, ἐν τῇ ἱερᾷ στατίωνι, ἐγνωκότες τὰ πρόστειμα ἃ ἐπερωτήσαμεν ἐπὶ τῆς ὑπατείας
Τ(ίτου) Φλ(αβίου) Βαλ(ερίου) Κωνσταν{ταν}τείνου {²⁶Κωνσταντείνου}²⁶ Μαξίμ[ο]υ τὸ γʹ ὑ(πάτου), τοῦ πάντα νεικῶντος ἡμῶν Σεβαστοῦ· παντὶ δὲ τρόπῳ προεκρείναμεν πληρῶσαι τὴν σύνοδον καὶ μηδὲν
25 ἐνοφείλειν ἡμᾶς, ἵνα μὴ προλημφθῶμεν οἷς ἐπηρωτήσαμεν προστείμοις κατὰ τὸ δικαιότατον καὶ νόμιμον. ἐσφραγίσθη ὁ ἄβαξ σπαδεικίῳ καὶ ἐγλύφη.
frg. C.1 [— — τὸν] ἐνιαυτὸν τ[ὸν — — — — — —]
[— — ἐλάτ]τωνα ἢ πλέω[να — — — — —]
[— — — —] Ἀθηνᾶς Προ̣[μάχου? — — —]
[— — — —] καὶ ἀρχουσ#⁷[— — — — — —]
5 [— — — τ]ὸ̣ δοσείδιον π[— — — — — —]
[— — — —]#⁷ιαν δ̣ι’ ὧν Κλ[αύδιος — —]
[— — — —] εἰς ὄνομα Κλ[αυδίου — — —]
[— — — —]ου ἀρχῖον οὐ η[— — — — —].
Search Help