[ ] Kos Isl. — Kos — late 1st c. BC/1st c. AD?
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [— — —]α γᾶς π̣[άσας — — — — — — — — —]
[— —]κια δὲ ἔχων πα[— — — — — — — — —]
[— —] τὰν αὑτοῦ γνώμ[αν — — — — — — —]
[— — —]νοιον ἐγείνωσκε Λ̣Υ̣[— — — — — —]
5 [— — —]αυτας μετὰ τῶν τοῦ τ̣[— — — — —]
[— — ὅ]ρος τοῖς πέρασι τοῦ κόσμ[ου — —]
[— — —]υ̣ διελύσατο σώζων τ[— — — — —]
[— — — —]ις παντὸς δόλου διαγ[— — — —]
[— — — — κ]ατώρθωσεν σὺν τῶι [— — — —]
10 [— — — — — —]ς καὶ τὰ μὲν ΑΝΗ̣[— — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help