[ ] Kos Isl. — Kos — 2nd c. BC
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [ἐπὶ τᾶι πράσει τᾶς ἱερωσύνας τοὶ προστάται θυ]σάντω ὑ[πὲρ ὑγιείας]
[καὶ σωτηρίας τῶν τε πολιτᾶν καὶ πολιτίδων καὶ τῶ]ν̣ κατοικεύ[ντων ἐν τᾶι]
[πόλει ἱερεῖον ἀπὸ δραχμᾶν ἑκατόν(?)· τοὶ δὲ ταμίαι τελ]ε̣σάντω αὐτοῖ[ς τὸ προ]-
[γεγραμμένον ἀργύριον· ἐπευχέσθων δὲ ἐπὶ τᾶι θυσ]ίαι τοῖς ἐμμένου̣σ̣[ιν]
5 [ἐν τᾶι πολιτείαι — — — — — — — — — — — — καὶ ὁ]μονοεῦσι τὰ ποτ’ ἀλλ[ά]-
[λους — — — — — — — — — καὶ πολιτεύουσι ἐν δαμο]κρατίαι εὖ ἦμεν καὶ α[ὐ]-
[τοῖς καὶ ἐκγόνοις, τοῖς δὲ τἀνάντια ποιοῦσι κατ]ὰ ταὐτὰ δὲ ἐπευχέσθω[ν]
[τἀνάντια γίνεσθαι. τοὶ δὲ πωληταὶ τὰν ἱερ]ωσύναν ἀποδόσθων
[μηνὸς — — — — — — — — — — — — — — — — — —] vac. ὁ δὲ πριάμενος ἔ-
10 [στω ὑγιὴς καὶ ὁλόκλαρος καὶ μὴ νεώτερος ἐ]τέων δέκα· ἱεράσθ[ω]
[δὲ ἐπὶ βίου καὶ ἔστω ἀτελὴς τᾶν τε χορ]αγιᾶν καὶ τᾶν ἄλ-
[λαν λειτουργιᾶν πασᾶν χωρὶ λαμπαδαρχίας κ]α̣ὶ̣ τριηραρχίας κα[ὶ]
[— — — — — — — — — — — — — γέρη δὲ λαμβανέτω τῶν θυο]μένων
[ἱερείων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Φ̣Ε̣
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help