[ ] N. Black Sea — Chersonesos — ca. 107 BC — IosPE IV 67
See also:
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — νικάσαν]τες παρατάξει Σκύθας καὶ σα․[․]
[— — — — — — — — — — — — — — — τᾶς πατ]ρίδος· δεδόσθαι δ’ αὐτοῖς καὶ καθ’ ἕτο[ς]
[στεφανοῦσθαι — — — — καὶ τοὺς συμμνάμ]ονας π[οεῖ]σθαι τὸ κάρυγμα· "ὁ δᾶμος
5 [στεφανοῖ — — — — ἀνακτασαμένους? τοὺ]ς κατὰ Καλὸν λι[μένα] τόπο[υ]ς". τὸ δὲ ψ[ά]-
[φισμα τοῦτο ἀναγράψαι εἰς στάλαν λευκ]οῦ λίθου κ[αὶ θέμεν εἰς τ]ὸ π[ρ]όναον τᾶ[ς]
[Παρθένου. ταῦτ’ ἔδοξε βουλᾶι καὶ δάμωι βασιλεύοντος Ἀγέλα τοῦ] Λαγορίνο[υ]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷Μ․[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help