[ ] N. Black Sea — Olbia — ca. 350 BC — IAK 10 (1904) p. 10, 7 — Syll.³ 1260
face a,obv.1 Ἀρτικῶν ∶ τοῖς ἐν οἴκω<ι>
χαίρειν ∶ ἢν ἐγβάλει ∶ ἐκ τῆς
οἰκίης ὑ∶μ[ᾶς] Μυλλίων ∶
παρὰ Ἀτακους, [εἰ]ς τὸ οἴκημα,
face b,rev.1 ἢν γὰρ διδῶι· εἰ δὲ μή,
παρὰ Ἀγάθαρκον ∶ εἰς τὰ
παρὰ Κέρδω[ν]ος ἐρίων
τὸ μέρος κομισάσθω.
Search Help