Decree of Apollonia in honor of the rhetor Peducaeus Cestianus.  Fragments of a plaque of white marble.
[ ] Illyria — Apollonia (Pojan) — reign of M. Aurelius — Albania 3 (1928) 38, 1 — I.Bouthrotos (2007) 406 [new frg. = frg. d]
See also:
frg. a [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — Ἀπολλω]νιατῶ[ν]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ τῶ[ν]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]εμένοις
[— — — — — — — — — — — — — — — τῷ] πατρὶ Κεστια-
5 [νῷ — — — — — — — — — — — — —] φημίαις οὕτως ἀμ-
[— — — — — — — — — — — — —] δόγμασιν καὶ ψηφίσμα-
[σιν — — — — — — — — — — —]ν ἰδίοις τε καὶ δημοσίοις
[— — — — — — — — — — — — ἑ]λληνικοῖς κατὰ τὴν πόλιν
[— — — — — — — — — — — — —]υτον πρυτάνεως καὶ το
10 [— — — — — — — — — — — —] καὶ τότε εἶναι τὸ πραχθὲν
[— — — — — — — — — — — — ἄ]λλως δὲ μὴ καθάπερ ἂν
[— — — — — — — — — — — —] ἐτήσιον ὥστε ἀπὸ ταύ-
[της — — — — — — — — κατὰ] τὸν τρόπον τοῦτον
[— — — — — — — — — — — — —]ης χρόνον πρυτανευ-
15 [— — — — — — — — — — — — —] καὶ διὰ βίου πρυτάνεως
[— — — — — — — — — — — ἔτου]ς τοῦδε, διὰ βίου δὲ πρυ-
[ταν— — — — — — — — — — — —]ου. vac. δηλωθῆναι δὲ
[— — — — — — — — — — — ὑπη]κόοις ἡμεῖν καὶ τοῖς ἀνα-
[— — — — — — — — — — — — —] δημοσία δέδοκται τῇ τε
20 [βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ — — τὸ] ὄνομα τοῦτο πανταχοῦ
[— — — — — — — — — — — γρ]άφειν. vac. ἐπιστεῖλαι δ[ὲ]
[— — — — — — — — — — — —]ς ἠξίωσεν καὶ τῷ θειο[τά]-
[τῳ — — — — — — Ἀντωνείν]ου Αὐρηλίῳ Καίσαρι [— —]
[— — — — — — — — — — — —]των καὶ χάριν εἰδότ[ων —]
25 [— — — — — — — — — — με]γίστων ὢν αὐτ[— — — — —]
[— — — — — — — — — Καῖσ]αρ ἡμῶν κ[ύριος — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. b [— — — — — — — — — —]
[— — α]ὐτοῦ δι[— — — —]
[— — —]ον διὰ βίου [— —]
[— — ε]ἴην φιλοτ[— — —]
[— — —]εναις εξο[— — —]
5 [— — —]μοσου λα[— — —]
[— — —] ταῖς εὐω[— — —]
[— — —] τὰς φυλα[— — —]
[— — — — — — — — — —]
frg. c [— — — — — —]
[— — —]ο[— — —]
[— —]ιεν[— — —]
[— —]στειν[— —]
[— —]νος. vac.
        vacat
frg. d [I.B. 406].1 [— — — — —]ΚΑΙ[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — —]ΩϹΑΝΟΥ․[— — — — — — — — — — — —]
[․․․]ραν πόλιν Ἀπ[ολλωνιατῶν — — — — — — —]
οὔσαν αὐτῷ καὶ φιλ[— — — — — — — — — — — —]
5 πεπειραμένην.
[τ]οῦ δήμου παντὸς ὁμοθυμαδὸν Γ̣Ε̣[— — — — — —]-
κις μὲν ἤδη καὶ πρότερον ἐν τε τα[— — — — — — —]-
αις καὶ ταῖς πανηγύρεσιν πάσαις Ι̣[— — — — — — —]
ψηφισαμένου προσηγορίας τεκ[— — — — — — — —]
10 πρὸ τῆς πρυτανείας ἐποιήσατο π̣[— — — — — — — —]
φιλοτειμιῶν εἰς τὴν πόλιν ὑπὲρ [— — — — — — πρυ]-
τανείαν καὶ διὰ νόμων ἀθρόων κα[ὶ — — — — — —]-
τικον καὶ τὴν ἱερώτατην βουλὴν Ο[— — — — — — —]
ἐγνῶμεν ἐν τῷ καθ’ ἡμᾶς βίῳ καὶ Τ̣[— — — — — — —]
15 τῆς εἰς ὑστάτην διετοῦς ὁλουφυλ̣[— — — — — — Κεσ]-
τιανοῦ πολλάκις διωθουμένου ΤΑ[— — — — — — —]
μετεξαιρὲ τῶν ὀνομάτων τειμα[— — — — — — — —]
μου κατὰ τὸ ἐπεικώτατον τοῦ τρο[— — — — — — —]
τω κἀκεῖνας ἔχειν τὰς ἐπωνυμ[ίας — — — — — — —]
20 τῶν δὲ ὁμοῦ καὶ βουλευτῶν καὶ Δ[— — — — — — —]
καμένων παρ’ αὐτοῦ μετὰ πάσης [— — — — — — —]
ἐκκλησίας ὥστε καὶ τὸν υἱὸν α[— — — — — — — —]-
θαι τῆς πόλεως τροφέα καὶ αὐτ[— — — — — — — —]-
α τε καὶ ἄλλην ἐπεξευρόντα Κ[— — — — — — — —]
25 θηκην ἑορτῶν ἐν ταῖς καλ[— — — — — — — — — —]-
σαις ἡμέραις τῶν ΕΞΟΝ[— — — — — — — — — — —]
ἐκ τοῦ δημοσίου διαμ[ερισμοῦ — — — — — — — —]
ΡΑΥΤΩ τὴν διατροφ[ὴν — — — — — — — — — — —]
ἀνὰ πᾶν ἔτος δὶς [— — — — — — — — — — — — —]
30 δεδόχθαι τῇ βου[λῇ καὶ τῷ δήμῳ — — — — — — —]
ἐπισταμενο[— — — — — — — — — — — — — — — —]
παιδὶ αὐτοῦ [— — — — — — — — — — — — — — —]
Κεστιαν[ο— — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΧΩ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
35 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help