Proxeny decree for Archi[—].  Statue base of white marble.
[ ] Boiotia — Oropos (Skala) — Amphiareion — ca. 240-180 BC — IG VII 362
1 ἱερέως Δημητρίου [τ]ο̣[ῦ] δ̣ε̣[υτέρου, ἐπεψήφιζεν — — — — — — — —, — — — — — εἶπεν]·
δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Ἀ[ρ]χι[— — — — — — — πρόξενον εἶναι τῆς πόλεως]
Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι [αὐτῶι γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν]
καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ κατὰ [γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ]
5 τἆλλα πάντα καθάπερ τοῖς [ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις].
Search Help