[ ] Korinthia — Korinthos — 196-146 BC?
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [τε]χνί̣τ̣[ας] ἀσφά[λειαν — — — — — — — — —]
ω̣ν̣ τ̣οῖς τεχνίτα̣[ις — — τῶν κοινῶν εὐεργετῶ]-
ν Ῥωμαίων καὶ αγ̣[— — — — — — — — — — —]
θιαν εἰς τὴν σύν[οδον — — — — — — — — — —]
5 ων τοὺς μετέχ̣[οντας — — — — — — — — — —]
οις τὰ τίμια ἃ [— — — — — — — — — — — — —]
[․] αὐτῶν τ[— — — — — — — — — — — — — —]
[με]τεχο̣ν̣[τ— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help