[ ] Scythia Minor — Kallatis (Mangalia) — ca. mid-1st c. AD — SEG 1.327 (frg. b) — SEG 24.1029 (frg. a)
frg. a [— — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [γυμνα]σιαρχ[ήσαντα καὶ πρᾶτον κατα]-
[στ]άσαντα τὰν γερουσίαν [— — — — —]
      {²duae coronae
frg. b [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀγορα]-
1 νομήσα[ς {²⁷[παιδο]|νομήσα[ς]}²⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]-
τος αὐτὸς [․․․․․․․․․․․][ὠ]φελήσει μὲ[ν — — — — — — — — — ὑπὲρ τοῦ]
ὑοῦ αὐτεπάνγελτος ἐ[πετέλεσ]ε τὰν ἔθιμον το[ῖς ἐφήβοις(?) θυσίαν λαμπρῶς]
ἱεροποιήσας καὶ ἑστιάσα[ς τὸν δ]ᾶμον· καὶ τὸν [ἑ]ξῆ[ς ἐνιαυτὸν αὐτὸς ἀναλα]-
5 βὼν τὴν γυμνασιαρχίαν αὐτό [τ]ε τὸ γυμνάσιον καταβ̣(?)[— — — — — ἐποίησε(?)]
διαληφθῆμεν καὶ δαψιλέσιν ἱε[ρ]οποιίαις ἅμα καὶ θεωρ[ίαις καὶ ἐλαιοθεσίαις]
τὰν ἐνιαύσιον φιλοτιμία[ν ὅ]λαν ἴ[θ]υνεν καινε͂ς ἐπινοίαις [τὰν δαπάναν πᾶσαν ἐ]-
[π]ιδαψιλευσάμενος· ὁ δ’ α[ὐ]τὸς ο[ὗ]τος οὐδ’ ἄλλως ἀργὸν ἀγαθ[οῦ οὐδένα χρό]-
[ν]ον χωρῶν πρᾶτος εἰσηγήσατο [ν]εωκόρον γήρως ἑορτὰν ἀργ[υρίου τε ἐπιδό]-
10 σει ποτὶ διανεκῆ διὰ τόκων εὐπο[σί]αν καὶ πολυτελεστάτες ἐ[ν τῷ γυμνασίῳ ὑπο]-
[δ]οχαῖς· δεδόχθαι ἐπῃνῆσθαι μὲν ἐπὶ τούτοις Ἀπολλώνιον [τοῦ δεῖνος καὶ ποτὶ]
[τ]ε͂ς πράταις τειμαῖς ἃς ὁ δᾶμος αὐτῷ καθ’ ἑκάσταν ἐψάφ[ισθαι εὐεργε]-
[σί]αν στεφανοῦσθε αὐτὸν διὰ βίου καὶ κατ’ ἀΐδιον ἔν τε ἀρχιερ[ατικᾷ ἐκ(κ)λησίᾳ]
καὶ Κεσαρείοις καὶ παναγύρι καὶ Διομβρίοις καὶ δαμοθοινίες [πάσαις ἀναγο]-
15 ρεύοντος τοῦ κάρυκος· ὁ δᾶμος στεφανοῖ τὸν γυμνασιά[ρχαν καὶ ἀγω]-
[νο]θέταν κα<ὶ> πρᾶτον κατα<στά>σαντα γερουσίαν γερουσιάρχαν Ἀπ[ολλώνιον, ἐτίμα]-
[σε]ν δὲ αὐτὸν ἀναστάσει ε[ἰ]κόνω[ν] χαλκέων τε καὶ γραπτῶ[ν ἐν τῷ ἐπισαμο]-
[τά]τῳ τόπῳ, ὧ[ν] τὸ ἀνάλωμα μηθὲν τοῖς δαμοσίοις πόροις ἐ[πιβαρεῖν βου]-
[λόμ]ενο[ς αὐ]τὸς [ὑπη]ρετήσα[το]· τὸ δὲ [ψά]φισμα τοῦτο γραφῆμεν ε[ἰς τελαμῶνα λευ]-
20 [κοῦ λίθου καὶ ἀναθ]ῆμεν [εἰ]ς τὸν ἐ[πισ]αμότατον τόπον τοῦ [γυμνασίου]
[τοὺς — — — — — ἔδ]οξε τοῖς νέοις κ[αὶ ἐφή]βοις· π<ε>ρὶ τ̣ι̣μ̣ί̣ων γυ̣[μνασιάρχῳ(?)]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help