[ ] Scythia Minor — Kallatis (Mangalia) — Hellenistic period — AArh 1 (1927) 39, 21 — SEG 45.899
[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — δεδόσθαι]
1 [δὲ α]ὐτῶι κ[αὶ ἐκγόνοις προ]-
[ξε]νίαν πολ[ιτείαν εἴσπλουν]
[καὶ] ἔκπλουν κ[αὶ ἐμ πολέμωι]
[καὶ] ἐν <ε>ἰρήνηι ἀσ[υλεὶ καὶ ἀσ]-
5 [πον]δεί· ἀναγρά[ψαι δὲ τόδε]
[τὸ] ψήφισμα [εἰς στήλην λι]-
[θίνην (κτλ.) — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
Search Help