[ ] Thrace — Byzantion (Istanbul) — 3rd c. AD (after 212) — Fıratlı-Robert (1964) 204 — SEG 24.880
1 Αὐ[ρ(ηλία)] Θ̣εοφίλα [ἡ καὶ Θ]εοτείμα, θυγάτηρ Αὐρηλίου
Ποπ̣λίου Θεοφίλ̣ο̣υ̣ Δευτέρας, καὶ Αὐρ(ήλιος) Ἀσκλη-
πι[ό]δοτος Γαΐου Κεραμήτας ἀνανεωσάμενοι τὸ ἀν-
γ̣[εῖ]ο̣ν τὸ συνχωρηθὲν ἡμεῖν ὑπὸ τοῦ πατρός μου ἐκ τῶν
5 [συ]νγενικῶν ἡμῶν μνημάτων ἰς κτῆσιν ἐωνίαν σὺν τοῖς
[τέ]κ̣νοις ἡμῶν ἐπεγράψαμεν τὴν σορόν· ἐὰν δέ τις ἕτερον
[β]ά̣λῃ, δώσει προστείμου τῇ πόλει #⁵⁶ 𐆖 ͵βφʹ.
Search Help