[ ] c. 449? a.
1.1 — — —αι τὰ γ[․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ π]όλεσι ἢ αρ[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
2.1 [ℎοι] δὲ ℎελλενοταμ[ίαι ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ ἀ]ναγραφόντον· ἐὰ̣[ν δὲ μὲ ὀρθο͂ς ἀναγράφοσι τὸ
το͂ν π]όλεόν τινος, ἐσα[γ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ ἐς τ]ὲν ἑλιαίαν τὲν το͂[ν] θεσμοθετο͂ν κατὰ τὸν νόμον·
ℎο]ι δὲ θεσμοθέ[τ]αι πε[․․․c.10․․․]ντον [․․․c.11․․․․]ασι ℎέκαστον.
3.1 ἐὰν δέ [τις ἄλλος τ]ῶν ἀρχόν[των ἐν τ]αῖσι πόλεσι μὴ ποιῆι κα[τὰ τὰ ἐψηφισ]μένα ἢ τῶν [πολι]τῶν
ἢ τῶν ξένων, [ἄτ]ιμ[ος ἔστω καὶ τὰ χρή]ματα δημόσια [ἔσ]τω καὶ τὰ χρή]ματα δημόσια [ἔσ]τω καὶ τῆς θεοῦ τ[ὸ ἐπιδέκατον].
4.1 [καὶ εἰ μ]ή εἰσι ἄρχοντες Ἀθηναίων, ἐ[πι․․․․․13․․․․․․ ἐν τῶι] ψηφίσματι οἱ ἄρχοντε[ς οἱ ἑκά-
στης τῆς πόλεως· καὶ] ἐὰμ μὴ ποιῶσι κατὰ τ[ὰ ἐψηφισμένα, ․․․․․․14․․․․․․]όντων τούτων πέρι
ἀτ[․․․․․․․․18․․․․․․․․].
5.1 [ἐν δὲ τῶ]ι ἀργυροκοπίωι τὸ ἀργύ[ριον ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ μὴ ἔλ]αττον ἢ ἥμυσυ καὶ
α[․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]ι αἱ πόλεις πραττ[․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․] δραχμὰς ἀπὸ τῆς
μν[ᾶς· ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ κατ]αλλάττεν ἢ ἐνόχο[υς ἐ͂ναι κατὰ τὸν νόμον].
6.1 [ὃ δὲ ἂν περιγ]ίγνηται ἀργυρίο [․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]σθαι ἢ τοῖς στρατ[ηγοῖς ἢ
․․․․․․․․19 ․․․․․․․․· ἐπε]ι̣δὰν δὲ ἀποδοθῆι, [․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ τῆι Ἀθην]ά̣αι καὶ τῶι Ἡφαίσ[τωι
․․․․11․․․․․ καὶ ἐάν τ]ις εἴπ[ηι ἢ] ἐπιψηφίσηι περ[ὶ τούτων ․․․․․․15․․․․․․․ ἐς ἄλλο] τι χρῆσθαι ἢ
δανε[ίζεσθαι, ἀπαγέσθω αὐτίκα μάλα πρὸς] τοὺς ἕνδεκα· οἱ δ[ὲ ἕνδεκα θανάτωι ζ[ημιωσάντων· ἐὰν] δὲ
5 ἀμφισβητῆι, ἐσ[αγαγόντων ἐς τὸ δικαστήρ]ιον.
7.1 κήρυκας δὲ ἑλέσθαι τὸ[ν δῆμον καὶ πέμψαι ἀπαγγελοῦντας τὰ ἐψηφισμ]ένα, ἕνα μὲν ἐπὶ Νή[σους, ἕνα
δὲ ἐπὶ Ἰωνίαν, ἕνα δὲ ἐφ’ Ἑλλήσπο]ντον, ἕν[α] δὲ ἐ[πὶ τὰ ἐπ]ὶ Θράικης· το[ύτοις δὲ τὴν πορείαν ἑκάστωι
συγγράψαντες οἱ στρατηγοὶ ἀπ]οστελάντ[ων αὐτίκα μάλα· εἰ δὲ μή, εὐθυ]νόσθω μυρία[ισι δραχμῆσι].
8.1 [ἀναγ]ράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τ[όδε τὸς ἄ]ρχοντα[ς ἐ]ν ταῖσι πόλεσιν [καὶ θε͂ναι ἐν στή]ληι λιθίνηι ἐν
τῆι ἀγορᾶι [ἑκάστης] τῆ[ς πό]λεως καὶ τὸς ἐπιστ[άτας ἔμπροσθεν] το͂ ἀργυροκοπίο· ταῦτα δὲ ἐπ[ιτελέσαι
Ἀθηναίος, ἐ]ὰμ μὴ αὐτοὶ βόλωνται.
9.1 δεηθῆναι δὲ αὐτῶ[ν] τὸγ κήρυκα τὸν ἰόντα ὅσα [κ]ελεύο[σιν] Ἀθηναῖοι.
10.1 προσγράψαι δὲ πρὸς τὸν ὅρκον [τ]ὸν τῆς βολῆς τὸν γραμματέα τῆς [βολῆς — —c.10— — τα]δί·
ἐάν τις κόπτηι νόμισ[μα] ἀργυρίο ἐν τῆσι πό[λεσι] καὶ μὴ χρῆται νομ[ίσμασιν τοῖς] Ἀθη[να]ίων ἢ σταθμοῖς
ἢ μέτ[ροις ἀλλὰ ξενικοῖς νομίσμασι]ν καὶ σταθμοῖς καὶ [μ]έτροις, [— —c.14— —]τ[—c.6— κατὰ τὸ
πρότε]ρον ψήφισμα ὃ Κλέαρχ[ος εἶπεν — —c.19— —(?)]
5
11.1 —c.7—αι τὸ ξενικὸν ἀργύριον [— — —c.30— — — ὅ]ταμ βόληται· τὴν δὲ πό[λιν
— — —c.28— — —]· ΑΥΤΟΝ δὲ τὰ [ἑ]αυτο͂ ἕκαστ[ον — — —c.23— — — τὸ
ἀργυ]ροκόπιον.
12.1 ο[ἱ δ’] ἐπιστάτ[αι — — —c.31— — — ἀναγ]ράψαντες κατα[θέντων — —c.12— —
ἔμπροσθεν το͂ ἀργυροκο]πίο σκοπε͂ν τῶι βο[λομένωι· ἀναγραψάντων δὲ καὶ ξύμπαν τὸ ἀργύριον τὸ] ξενικὸν,
χω[ρὶς — — —c.41— — —]ν ἀργύρι[ον — — —].
Search Help