[ ] Aeg.Isl. — Siphnos — c. 449? a. — ATL II,pp.65
1 [εἰ δὲ μή, εὐθυ]νόσθω μυ̣ρ̣ί̣α[ισι δραχμῆσι]·
[ἀναγράψ]αι δὲ τὸ ψήφισμα τ[όδε τὸς ἄρχον]-
[τας τὸς ἐ]ν ταῖσι πόλεσιν [καὶ θεῖναι ἐ]-
[ν στήλη]ι̣ λιθίνηι ἐν τῆι ἀγ[ορᾶι ἑκάστης]
5 [τῆς πό]λ̣εως καὶ τὸς ἐπιστ[άτας ἔμπροσθεν τ]-
[ο͂ ἀργυ]ροκοπίο· ταῦτα δὲ ἐπ̣[ιτελέσαι Ἀθην]-
[αίος, ἐ]ὰμ μὴ αὐτοὶ βόλωντα[ι· δεηθῆναι δὲ]
[αὐτῶν] τὸγ κήρυκα τὸν ἰόντ[α ὅσα κελεύοσ]-
[ιν Ἀθην]αῖοι· προσ<γ>ράψαι δ[ πρὸς τὸν ὅρκον]
10 ὸν τῆς] β̣ολῆς τὸν γραμμα̣[τέα τὸν τῆς βολῆς τα]-
[δί· ἐάν τι]ς κόπτηι νόμισ[μα ἀργυρίο ἐν ταῖσι]
[πόλεσι καὶ μ] χρῆται νομ[ίσμασιν τοῖς]
[Ἀθηναίων ] σταθμοῖς [ μέτροις ἀλλὰ ξενι]-
[κοῖς νομίσμασι]ν καὶ σ[ταθμοῖς καμέτροι]-
15 [ς — —c.14— —]τ— — —
Search Help