[ ] Thracia — Diocletianopolis (Hisarya) — 5th/6th c. AD
[— — — — — — — — — — —]
1 [— — — — — — — τῶν τεθ]-
νηκότων τὴν προσηγορία[ν]
ὀνομαστῖς καὶ ἐν δόξῃ τοῦ
βίου τούτου διατρίψας ἐπιπ[ο]-
5 θήσας τε (καὶ) τὴν ἀείδιον κατ[οι]-
κίαν ἐν τῇ σκηνῖ τῆς ἐνδόξου
ἀθ<λ>ιφόρου ἐνθάδε τὴν κατάπαυσι[ν]
             ηὕρατω. ❦
Search Help