[ ] Thrace — Perinthos-Herakleia (Marmara Ereğlisi) — 3rd/4th c. AD — BCH 13 (1889) 318, 28 — IG II² 13218 (Attica)
See also:
1 Οὐαλέριος
Ἀνδρόνεικος ἀνα-
φερόμενος ἐν τῷ
ἱερῷ παλατίῳ ἐποίη-
5 σα τὸ λατόμιον ἐμαυ-
τῷ καὶ τῇ γλυκυτάτῃ
μου γυνηκὶ Καλλίστῃ
καὶ τοῖς γλυκυτάτοις
μου τέκνοις· τοὺς δὲ
10 λοιποὺς ἀπαγορεύω·
[εἰ δέ τις το]λμήσει ἕτε-
[ρόν τινα κατα]θέσ-
[θαι — — — — — —]
Search Help