[ ] Att. — stoich. 24 — c. 430 a.
frg. a.1 [ἔδοχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμ]-
[οι· Κεκ]ρ̣ο̣[πὶς ἐπρυτάνευε, ․․․․]
[․․․]ος ἐγρ[αμμάτευε, ․․․8․․․․]
[ἐπε]στάτε, Α[․․6․․․ εἶπε· ․․5․․]
5 [․․․]ον τὸν Α[— — — καὶ — — —]
[․․]αν τὸν Αἰ[— — — καὶ — — —]
[․․․․ τ]ὸν Φε[․․․7․․․, ἐπειδὲ εὖ]
[ποιο͂σ]ι Ἀ̣θε̣[ναίος, ἐπαινέσαι μ]-
[ὲν καὶ ἀναγράφσαι προχσένος]
10 [καὶ εὐεργέτας — — — — — — — —]
          lacuna
frg. b-c.11 [․․․· ἐ͂ναι δὲ αὐτοῖσι καὶ φρο]ρ̣ᾶ̣-
[ς καὶ στρατείας ἀτέλεια]ν· ℎο δ-
[ὲ γραμματεὺς ℎο τε͂ς βολε͂]ς ἀνα-
[γραφσάτο ἐμ πόλει ἐστέλε]ι λι-
15 [θίνει· ℎοι δὲ πολεταὶ ἀπομ]ισθ-
[οσάντον· ℎοι δὲ κολακρέται] δ̣ό-
[ντον τὸ ἀργύριον· ℎόπος δ’ ἂν] μ̣ὲ
[ἀδικο͂νται ἐπιμελόσθον α]ὐ̣το͂-
[ν ℎοι στρατεγοὶ ℎοι αἰεὶ] στρα̣-
20 [τ]εγο͂ντε[ς καὶ ἑ βολέ· ἐ͂ναι δ]ὲ̣ α[ὐ]-
τοῖσι κα[ὶ πρόσοδον πρὸς τὲν β]-
ολὲν ἐάν [του δέονται, καὶ τὸς π]-
ρυτάνες [προσάγεν αὐτὸς εἰς τ]-
ὲν βολὲν [καὶ τὸν δε͂μον ἐπάναγ]-
25 κες πρότ̣[ος μετὰ τὰ ℎιερὰ, ἐπει]-
δὰν ℎε [βολὲ περὶ αὐτο͂ν ἐς τὸν δ]-
ε͂μον ἐ̣[χσενέγκει].
           vacat
Search Help