[ ] Makedonia (Bottiaia) — Blaganoi (Metochi) — 189 AD — SEG 27.277 — BCH 111 (1987) 397, 2
1 ἔτους ακσʹ σεβαστοῦ τοῦ καὶ ζλτʹ,
Περειτίου ϛιʹ, ἐν Βλαγάνοις,
Ἀρτέμιδι Δειγαίᾳ στηλλογρα-
φεῖ Ἀλεξάνδρα Φούσκου
5 τοῦ Μελίτας καὶ συνευα[ρε]-
στεῖ τῇ δωρεᾷ, ᾗ ἐχαρίσατ̣ο̣
ἡ πρόνιννος αὐτῆς Κλεο-
πάτρα Διονυσᾶ, Θεοδότην
καὶ Ἀγαθημερίδα καὶ Πρέ-
10 πουσαν καὶ Ἀγαθημερίδος
θυγατέρα Λύκαν καὶ Θεόδοτον
υἱὸν καὶ Ἀρτεμίδωρον υἱόν,
καὶ κυρείαν ποιεῖ τὴν δωρεὰν
τ̣ῇ θεῷ <τ>ῆς προνίννου Κλεοπά-
15 τρας τῆς Διονυσᾶ, ἐφ’ ᾧ προσμέ-
[ν]ωσιν τὰς ἐθίμους ἡμέρας
          τῇ θεῷ.
Search Help