[ ] Makedonia (Edonis) — Amphipolis — reign of Caracalla — ArchEph (1932) Chr., 1, 17 — AD 33 B (1978) 296
[— — — — — —]
1 [κ]α[ὶ] μ̣έγ̣ι̣σ̣[τον]
κ̣αὶ θειότατον
Αὐτοκράτορα Καίσα-
ρα Μ(ᾶρκον) Αὐρήλιον Ἀντω-
5 νεῖνον Σεβαστόν, τοῦ με-
γίστου καὶ θειοτάτου Αὐτο-
κράτορος Λ(ουκίου) Σεπτιμίου Σε-
ουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνα-
κος Σεβαστοῦ Ἀραβικοῦ Ἀδια-
10 βηνικοῦ υἱόν, θεοῦ Μ(άρκου) Ἀντωνεί-
νου Εὐσεβοῦς Γερμανικοῦ Σαρματι-
κοῦ υἱωνόν, θεοῦ Ἀντωνείνου
Εὐσεβοῦς ἔκγονον, θεοῦ Ἁδρια-
νοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νερούα
15 ἀπόγονον vacat ἡ πόλις.
Search Help