[ ] Makedonia (Bottiaia) — Beroia — Leukopetra — 229/230 AD
col. I.1 Αἴλιος Λούκιος
ἐχαρισάμην Μη-
τρὶ Θε<ῶ>ν Αὐτόχθο-
νι δουλάρια γ ὀνό-
5 ματι Κοπρίαν, Φι-
λωτέραν, Θάλαμον,
ὅπως ὑπη<ρε>τῶσιν
ταῖς ἐ[θί]μαις ἡμ̣<έ>ραις·
❦ ἔ̣τ̣[ους σεβ]α̣στοῦ αξσ̣ʹ,
col. II.10 ἐπιμε-
λουμέ-
 νου Ἰου-
 λιανοῦ
 Δημη-
15   τρίου.
Search Help