[ ] Makedonia (Bottiaia) — Beroia — Leukopetra — 208/209 AD
1      Αὐρηλιανὴ Κοσμ[ία],
     ἔχουσα τριῶν τέκν̣[ων]
     δίκαιον, χαρίζομ[αι]
     Μητρὶ Θεῶν Αὐτόχθ[ονι]
5      δοῦλον <ὀν>όματι Μεν[οί]-
     ταν τὸν ἐπιγενηθ̣έν-
     τα μοι ἐγ δούλης μου
     Εὐφροσύνης, ὃν κ[αὶ] ἀ-
     πὸ βρέφου {²sic}² κατωνόμα-
10      σα τῇ θεῷ, δι’ ὃ οὐδὲ ἐ-
    πώλησα οὐδὲ ἐχαρισά-
    μην οὐδὲ ὑποθήκην ἔ-
   θηκα· τούτου δὲ τοῦ
  προγεγραμέ<νου> δούλου μη-
15  δένα ἕτερον ἔχιν ἐξου-
σίαν ἢ μόνην τὴν θεόν· ὑ-
περετήσι δὲ τῇ θεῷ τὰς
ἐθίμους ἡμέρας. ἐγράφη
δὲ {ἱ<ε>ρωμένου} παρόντων
20  Ἀνθεστίου κὲ Ῥουφίνης.
Search Help