IG IX,2 1201
[ ] Magnesia — Methone: Zerbochia — undated
1 ἐν ταύτῃ τῇ θήκῃ οὐκ ἔξεστιν οὐδέν’ ἄλ-
λον οὔτε ἄνδρα οὔτε γυναῖκα ταφῆναι.
ἐὰν δέ τις ἀπονοηθὶς τολμήση ἀνοῖ-
ξε, ἕξει κεχολωμένον Βασιλέα θεὸν
5 μέγιστον παντοκράτορα κτίστην
ὅλων καὶ θεοὺς πάντας καὶ θεοὺς
ἥρωας καὶ αὐτὴν τὴν δέσποιναν
Βασιλίδα διὰ τὸ ἅπαξ ἀπηγορε[ῦσ]θαι,
ἕτερον σῶμα μετὰ τούτων τεθῆ[ναι].
Search Help