[ ] Boiotia — Orchomenos — ca. 290 BC
1 Φιλοκώμω ἄρχοντος Βοιωτοῖς, Ἐρχομε[νί]-
οις δὲ Θιογνειτίδαο, πολεμαρχιόντων
Εὐχαρίδαο Δαματριχίω, Καφισιάδαο Πεδ-
α<κ>λείω, Φί<λ>λιος Ποταμοδωρίω, γραμματίδ[δ]-
5 οντος τοῖς πολεμάρχοις Πολυρείτω Θιο-
κουδείω τοιὶ πρᾶτον ἐστροτεύαθη·
Μνασίδικος Ἀθανοδώριος, Πουθίας Θιοδ-
ότιος, Θρασύλαος Τιμασιθίω, Ἵππων Ἀθαν-
οδώριος, Ἀπολλόδωρος Ὀλυμπίχιος, Κορειά-
10 δας Ξενώνιος, Εὔπομπος Καλλιγιτόνιος, Πο-
ύθων Ἀμινοκλεῖος, Καλλικράτεις Ἀγασ-
[ι]ῆ̣ος, Πουθόδωρος Ὀρνιῆος, Τιμόλλει Θι-
οδωρίχιος, Εὐρύλοχος Ϝαστίνιος, Πτω[ΐω]-
ν Ἀνασίωνος, Ἀμινίας Τιμώνιος, Ἀγείσα-
15 νδρος Φιλώνιος, Καφισόδωρος Λακράτε-
ιος, Ἀριστοκλεῖς Ἀρίστωνος, Ἀριστο<μ>-
[έ]νεις Φιλοκλεῖος, Δεύξιππος Ὀλυμπίχιος,
Διωνιούσιος Τελεσάρχιος, Καλλίας
Νικοκλεῖος, Μνασίνικος Ἀριστοδ-
20 άμιος, Ὀνάσιμος Βιόττω, Γλαῦκος Κα-
ραϊώνιος, Μνασιθάλεις Θιοπόμπιος, Σ-
άθων Ὁμολωΐχιος, Εὐάγγελος Θιοτί-
μω, Μενέδαμος Θιοτίμω, Ἕρμων Ἀθανιῆ-
ος, Μνασίων Μνασιθίω, Δαμ<ο>[τί]ων Σαμί-
25 χιος, Μύρτων Σομφόρω, Ν[— — — — — — —]-
ιος, Καραΐχος Τιμανδρί[δαο — — — —]ω[— —]-
ος [— — — —]ν[—]κα[— — — — — — — — Καλ]-
λιππίδας Ξενο[λ]άϊος, Ἐ[— — — — — — — —]-
 ολος Εὐφάμιος, Καλλίστροτος Καλλιστ-
30 ρότιος, Ποταμόδ<ω>[ρ]ος Προκλεῖος, Τελεσ-
ίας Καπιώνιος, Πάσων Πολουξένιος, Θιο-
τέλεις Ἀθανοδώριος, Δαμάτριχος Στρα-
[τών]ιος, Ἀντίγων Ἱαρώνιος, Καλλίας Ἀρισ-
τοκλίδαο, Σω[φ]<ά>νεις Σωπα<τρ>ίδαο, Ἰθυκρ-
35 [ά]τεις Ἀρχικλίδαο, Ἁ[φ]ηστίων Λυκίνιο[ς],
 Χαρ[ών]δας Καρώνιος, Μέδων Τιμώνιος,
Διότιμος Θρασώνιος, Ἀθανίας Ἀνδρ[ών]-
[ιος], Πρόκριτος Μειλιῆος, Κάλλιππος Ϝασάν[δρ]-
[ω], Λάαρχος Τιμολάϊος, Ξένων Φιλετήρ[ι]-
40 [ος], Ἀρίσταρχος Ἀσκλαπίχιος, Καφισίων Δυ[νά]-
[τ]ιος, Εὔμειλος Εὐκλείδαο, Ἀμευσίας Κεφώνιος,
<Ε>ὔμε<ι>λος <Λ>α<γ>έταο, Ἀγεισίνικος Ἀρ{ε}ίστωνος {²⁶Ἀρίστωνος}²⁶,
[Ποτ]αμόδωρος Εὐρ<υ>τίωνος, Κρατεύα<ς> ΙΜΝΙΣΟ[— —]-
․ω, Ἀντικράτεις Χηρώ<ν>δαο, Εὔθουμος Τελεσι[ῆος],
45 [Εὐ]φρονίσκος Καφισοδώριος, Φιλόξενος
[Κ]εφωνίχ<ι>ος, Ἀθανάδας Ἀνδροτέλειος, Σώτη[ρος]
[Καφι]σοδώριος, Πουθόνικος Φιλοκράτειος,
[Δ]ινόστρο<τ>ος Πραξιώνιος, Κοροπίδας Δο[ρ]<κ>ί<λ>λιο[ς],
 Τελεσίας <Χ>αριμών<ι>ος.
Search Help