[ ] Boiotia — Thebai — not after mid-4th c. BC
See also:
1 σο͂ μὲν δὴ πατρὶς δήν,
Κερκίνε Φοξίο υἱέ,
Ποντιὰς Ἡράκλει’ ἕξει
ἄχος φθιμένο,
5 ἣμ [ποθέ]ων ἐγ χερσὶ φίλων
θ[άνες. οὔ]ποτ’ ἐπαίνο
[λησό]μ̣εθ’· ἦ μάλα γὰρ
[σὴν φ]ύσιν ἠγασάμην.
[— — —]ανδρος.
Search Help