[ ] Boiotia — Thebai — late 2nd/early 1st c. BC
[— — — — — — — — — — — —]
1 [φ]ιά̣λην, ὁλκὴ σνʹ· [Δι]ο[δό]-
  τα Διοδότου φιάλην, ὁλ-
κὴ λ{Ι}ε̣ʹ {²⁶λεʹ}²⁶· Μνησικλῆς Δημοστρ-
[τ]ου φιάλας βʹ, ὁλκὴ ἑκατ-
5 [έρ]α̣ς̣ λεʹ· Φιλήμων βωμίσ-
κον, ὁλκὴ ρʹ· [Β]ουκολὶς Ἀν-
[δ]ροκλέους σκαφίον, ὁλ-
[κὴ] ιηʹ· Παράμονος φιάλι-
    α̣ χρυσᾶ βʹ, ἀνὰ ξ̣ʹ· Φερενίκα
10 [Ἀ]σ̣κών̣δου πρόσωπα
 δ̣ύ̣ο, ὁλκ̣ὴ̣ [—ʹ]· Διογ̣ένη[ς]
 Δ̣έ[ξωνο]ς(?) φ̣ι̣[ά]<λ>[ιο]ν, ὁλκὴ ξε̣ʹ·
[— — — — — —]εὺς κανοῦν,
[ὁλκὴ — — — —]#⁷ΟΕ̣[․]․ΩΝ ὁλ-
15 [κὴ — — — — — — — — —]Ρ[—]Λ[—]
[— — — — — — — — —]#⁷Ι[—]Υ[—]
[— — — — — — — — — — — —] ὁλ-
[κὴ — — — — — — — —]․․Ι[—]Π̣Ι#⁷
[— — — — — — — — — — —][— —]
20 [— — — — — — — — — — —]#⁷Ω[—]
[— — — — — — — — — —] Διόδω-
[ρος {²⁷Διοδώ|[ρα]?}²⁷ — — — — — — Ὀ]νασίμα
[— — — — — — — — —]Α[— — — —]
[— — — — — φι]άλην, ὁλκὴ νʹ· Εὔ-
25 [κ]<α>ρ̣π̣[ο]ς(?) Δ[ά]μωνος φιάλη[ν],
[ὁ]λκὴ [—ʹ]· Λυσικράτεια φιά[λ]-
ην, ὁλκὴ κʹ· [Σ]ίμα σ̣κ̣αφίον,
ὁλ̣κ̣ὴ λεʹ· Μητρόδωρος φιά̣-
λ̣ην, ὁλκὴ οʹ· Κόμαιθος Δίω-
30 [νο]ς σκαφίον, ὁλκὴ λεʹ· Ἀρι-
[στο]γείτα Φι<λ>λέου τύ[πον],
[ὁ]λκὴ λʹ· Ζευξίππα [— — —]
․ος δακτύλιον, ὁλκὴ [—ʹ]·
[Κ]λ̣ειτὼ Ἀντιμένους δα-
35 [κ]τύλιον, ὁλκὴ χρ(υσοῦς)· Σῖμον
[σ]καφίον, ὁλκὴ λʹ·
[Ἀρι]σ̣τοκράτης Δάμω-
[νος — — — — — — — —]
Search Help