[ ] Boiotia — Thebai — 364/363 BC
[— — — — — — — — — —]
1 [δεδόχθη] τ̣οῖ δ[άμοι, — —]
[— —]λωνος Βυζ[άντιον]
[Βοι]ω̣τῶν πρόξενον εἶ[μεν]
[κ]αὶ εὐεργέταν, καὶ ε[ἶμ]-
5 [εν] αὐτοῖ ἀτέλε[ιαν] κα[ὶ ἀσφ]-
[ά]<λ>ιαν καὶ [ἀ]σ[υλίαν]
[καὶ π]ολέμ[ω καὶ εἰράν]-
[AS I)W/S]AS KAI\ KAT[A\ GA=N KAI\]
     [κατ]ὰ θάλασ[σα]ν κα[ὶ]
10 [γ]ᾶς καὶ οἰκίας ἔγκτησι[ν]
καὶ αὐτῶι καὶ ἐγγόνο[ι]-
ς ⋮ βοιωταρχιόντων
Ἀ̣σωποδώροˉ, Μαληκί-
δαο, Διογίτ[ο]νος, Μιξί-
15  αο, Ἀμινά[δ]α̣ο, Ἱππίαο,
 Αἰτώνδαο.
Search Help