[ ] Boiotia — Thespiai — shortly after mid-2nd c. AD
1 Τ(ίτον) Φλ(άουιον) Φιλεῖνον τὸν
κράτιστον, ταμιεύ-
σαντα Ἀσίας, τρι-
βοῦνον, πραίτορα,
5 πρεσβεύσαντα Κύ-
πρου, ἀνθυπατεύ-
σαντα Λυκίας Παν-
φυλίας, ἡ πατρὶς τὸ[ν]
εὐεργέτην.
Search Help