IG VII 189
[ ] Megaris — Pagai — 242-223 BC? — cf. Add. et Corr. p.743
See also:
1 [—]#⁷Ι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[—]Λ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁ δᾶ]-
μος τῶ(?)[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
το δικ[α]σ[τὰς(?) — — — — — —, οἵτινες — — — — — — — — — βου]-
5 λεύσοντ[αι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
πε(?) περὶ ΤΟΥ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Στράτιον Λα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Λασθένεος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
#⁷ίδαν Σατύρο[υ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 Ἄρχιππον Ἀριστα[— — — — — — — — — — — — — — — — —, Σθέ]-
νωνα Σθένωνος, Καλ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τας δὲ τῶν Σικυωνίων [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
ξενον Σωτίμου διὰ τὰν ὑ[πάρχουσαν φιλίαν καὶ εὔνοιαν Σικυωνί]-
[οι]ς ποτὶ τὰμ π[ό]λιν ἁμῶν [— — — — — — — — — — — — τοὺς τό]-
15 πους τοὺς ἀντιλεγομένους [— — — — — — — — — — — — — — — —]
τὰν εὔνοιαν τᾶι πόλει ἁμῶν δ[— — — — — — — — — — — — — — —]
καὶ τᾶς πόλιος τῶν Σικυωνίων ΣΥΝ̣[— — — — — — — — — — — — —]
τῶν ἀνδρῶν δικαίως καὶ εὐόρκως, ἔδοξ[ε τῶι δάμωι, ἐπαινέσαι τοὺς]
ἄρχοντας τῶν Ἀχαιῶν καὶ τοὺς Ἀχαιοὺς [ὅτι τοὺς φίλους καὶ εὐνο]-
20 οῦντας τῶι ἔθνει οὐκ ἐνκαταλείποντι, [ἀλλὰ — — — — — — — — καὶ]
διασώιζοντι ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνο[ις· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὰν]
πόλιν τῶν Σικυωνίων ὅτι διαμένει καὶ δι[ατελεῖ τηροῦσα τὰν φιλίαν]
καὶ εὔνοιαν διὰ παντὸς ποτὶ τὰν πόλιν ἁμῶν· ὡ[σαύτως δὲ ἐπαινέσαι]
καὶ τοὺς ἀποσταλέντας ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν καὶ τ̣[ῶν Σικυωνίων καὶ]
25 βοαθοήσαντας τ[ᾶι πό]λει εὐνόως κατὰ τὸ δίκαιον κ[αὶ — — — — — —]
νιαν καὶ ἀναγράψαι ἐν τὰν αὐτὰν στάλαν ἐν ἇι κα[ὶ αἱ τιμαὶ τοῖς — —]
ΜΕΝΟΝΕΣΤΙ. εἶμ[εν δὲ αὐ]τοῖς καὶ ἀτέλειαν ὧν τε [εἰσάγοντι καὶ ὧν ἐξά]-
[γον]τι, καὶ ἐν τοῖς ἀ[γ]ῶσι προεδρίαν καὶ ἐξουσία[ν πάντων τῶν]
[ἱερῶν ὧν μετέχο]ντι Παγαῖοι. δίδοσθαι δὲ [αὐτοῖς καὶ]
30 [ἀντίγραφον τοῦδε τοῦ ψαφίσματο]ς, ὅπως εἰ[δῶντι οἵ τε Ἀχαιοὶ]
[καὶ οἱ Σικυώνιοι, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help