[ ] Megaris — Pagai — 242-223 BC
See also:
1         [Χ]άρι[τες].
[ἐπὶ β]ασιλέος Ἀπολλωνίδα, μηνὸς Παν[άμου — — — — — — — — —, ἐπὶ δὲ]
[γραμμ]ατέος τοῖς Ἀχαιοῖς Στράτωνος, μη[νὸς — — —, δαμιοργούντων — —]
[— — τ]οῦ Θεδώρου, {Θ} Πύθωνος τοῦ Πυθοδώρου, [— — — τοῦ — — —, — —]
5 [— — —]<ο>ς τοῦ Καλλιγείτου·  ἐπειδὴ ἀν[τιποιησαμένου τοῦ κοινοῦ τῶν]
[Αἰτωλῶ]ν τοῦ τε λιμένος τοῦ Πανόρμου καὶ [— — — — — — — — — — — —]
[ἔπεμψ]αν οἵ τε Ἀχαιοὶ καὶ οἱ Βοιωτοὶ ποτὶ τὰ[ν πόλιν — — — — — — — — —]
[— — ἁ]μῶν ὅπως ἀποστείλωντι ἑκάτεροι [δικαστὰς — — — — — — — — — ἄν]-
[DRAS AI(RE]TOU\S PLOUTI/NDA KAI\ A)RISTI/NDA, OI(/TINE[S SUNELQO/NTES E)NQA/DE DIADI]-
10 [κάσοντι] περὶ τῶν τόπων, ὧν ἀντεποιήσαντο Αἰ[τωλοὶ — — — — — — — — —]
[— — — —] οἵ τε Θυρρεῖς καὶ οἱ Κασσωπαῖοι τοὺς Ἀβι[— — — — — — — — — —]
[ἀποστείλαντ]ων δὲ τῶν Ἀχαιῶν ἐπὶ τὰγ κρίσιν τοὺς ταΙ̣[— — — — — — — —]
[— — — —]όστρατον Νικάνδρου, Αἰνησίωνα Μεν[— — — — — — — — — — —]
[— — — —ο]υ, Ἀντίφιλον Διοκ<λ>έος, Δαμοτίωνα Μ[— — — — — — — — —]
15 [— — — πα]ρ’ Ἀχαιῶν καὶ ἄνδρας οἵτινες διαβ[ουλεύσονται μετὰ Θυρρέων]
[καὶ Κασσω]π̣αίων καὶ βοαθοήσοντι αὐτοῖς, [— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — —]ίου, Φειδόλαον Δαιτιφάν[του, — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — —]του, Ἀρέαν Πευθέα, Ἐπι[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —ο]υ, Μνασικλῆ Ἐπιμ[— — — — — — — — — — — — — — — —]
20 [— — — — — — — Β]οΐσκον Ὀνασίμου, [— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — Λ]υκίσκου, Αἰγ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —] Δάμων Πο[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — ψαφ]ίσματ[α(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]νι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help