[ ] Rhodos Isl. — Lindos: Lartos — ca. 100 BC — cf. Corrigenda, p. 207
col. ABCD.1 [Φωσφόρου   κατὰ μῆκος     ζωιδιακοὶ      — — — — —]           {⁸[— —]}⁸
[Φωσφόρου   κατὰ πλάτος    τροπικοὶ       — — — — —]           {⁸[— —]}⁸
[Φωσφόρου   κατὰ βάθος     περιδρομαὶ     — — — — —]           {⁸[— —]}⁸
[Φωσφόρου   κατὰ σχῆμα     διέξοδοι       — — — — —]           {⁸[— —]}⁸
5 [Στίλβοντος κατὰ μῆκος     ζωιδιακοὶ      — — — — —]           {⁸[— —]}⁸
[Στίλβοντος κατὰ πλάτος    τροπικοὶ       — — — — —]           {⁸[— —]}⁸
[Στίλβοντος κατὰ βάθος     περιδρομαὶ     — — — — —]           {⁸[— —]}⁸
Στ̣[ίλβοντος κατὰ σχῆμα]    [διέξοδοι]    [— — — — —]           {⁸[— —]}⁸
Πυρ[όεντος] κ̣[ατὰ μῆκος]   [ζωιδ]ια[κ]οὶ μα̣͵ζυ[ϙ]βʹ      {⁸[1]74[9]2}⁸
10 Πυρόε̣ντος   κατὰ π[λάτος][τρο]πικοὶ    μα̣͵<ζ>υλϛʹ     {⁸[17]436}⁸
Πυρόεντος   κατὰ̣ β̣ά̣[θος]   [περι]δρομαὶ  μδ̣[ρξηʹ]?         {⁸[40168?]}⁸
Πυρόεντος   κατὰ σ̣[χῆμα]   [διέ]ξοδοι    μα̣[͵γχμηʹ]?     {⁸[13648?]}⁸
Φαέ̣[θ]οντος κ[α]τὰ̣ [μῆκος] [ζ]ωιδιακοὶ   <͵β>[ρνζʹ]          {⁸[2157]}⁸
Φ[α]έθοντος κατὰ [π]λ̣άτος  τροπικοὶ      <͵β>[ρ]ν̣ϛʹ         {⁸[2156]}⁸
15 [Φαέ]θοντος κατὰ βάθ[ο]ς   περιδρομαὶ    μβ͵δσξʹ         {⁸24260}⁸
[Φαέ]θοντος κατὰ σχῆμα     διέξοδοι      μβ͵ϛχϙʹ        {⁸26690}⁸
[Φαίνο]ντος κατὰ μῆκος     ζωιδιακοὶ     ϡ#⁷ʹ vacat           {⁸9[— —]}⁸
[Φαίνοντος] κατὰ πλάτος    τροπικοὶ      ϡ#⁷͵θσιϛʹ         {⁸9․9216?}⁸
[Φαίνοντος] κατὰ βάθος     περιδρομαὶ    μβ̣͵ζροϛʹ       {⁸[2]7176}⁸
20 [Φαίνοντος  κατὰ] σ̣χῆμα    διέ[ξ]ο[δ]οι  μβ̣͵ηρμηʹ        {⁸[2]8148}⁸
col. EFGH.1 [Φωσφόρου     κατὰ μῆκος      ζωιδιακοὶ    — — — — —]          {⁸[— —]}⁸
[Φωσφόρου     κατὰ πλάτος     τροπικοὶ     — — — — —]          {⁸[— —]}⁸
[Φωσφόρου     κατὰ βάθος      περιδρομαὶ   — — — — —]          {⁸[— —]}⁸
[Φωσφόρου     κατὰ σχῆμα      διέξοδοι     — — — — —]          {⁸[— —]}⁸
5 [Στίλβοντος   κατὰ μῆκος      ζωιδιακοὶ    — — — — —]          {⁸[— —]}⁸
[Στίλβοντος   κατὰ πλάτος     τροπικοὶ     — — — — —]          {⁸[— —]}⁸
[Στίλβοντος   κατὰ βάθος      περιδρομαὶ   — — — — —]          {⁸[— —]}⁸
Στίλβοντο[ς][κατὰ σχῆμ]α    διέξ[οδοι]   ϙηʹ                 {⁸98}⁸
Πυρόεντος     κ̣[ατὰ μῆ]κος    ζωιδι[ακοὶ]  μιζ̣(?)͵δϡκʹ  {⁸174920}⁸
10 Πυρόεντος     κατὰ πλάτος     τρ[ο]πικοὶ   μιζ͵δτξʹ      {⁸174360}⁸
Πυρόεντος     κατὰ βάθος      περιδρομαὶ   μμ(?)͵αχπʹ    {⁸401680}⁸
Πυρόεντος     κατὰ σχῆμα      διέξοδοι     μιγ͵ϛυπʹ     {⁸136480}⁸
[Φαέθ]οντος   κατὰ μῆκος      ζωιδιακοὶ    μβ͵αφοʹ(?)    {⁸21570}⁸
Φαέθοντος     κατὰ πλάτος     τροπικοὶ     μβ͵αφξʹ       {⁸21560}⁸
15 Φ[α][θ]οντος κατὰ βάθος      περ̣ιδρομαὶ   μκδ͵βχʹ       {⁸242600}⁸
Φαέθοντος     κατὰ σχῆμα      διέξοδοι     μκϛ[͵ϛϡʹ]  {⁸26[6900]}⁸
Φαίνοντος     κατὰ μῆκος      ζωιδιακοὶ    [— — —]             {⁸[9․00?]}⁸
Φαίν̣οντος     κατὰ π̣[λ]άτ[ος] τροπικοὶ     ͵θωιʹ             {⁸9810?}⁸
Φα[ίνο]ντος   κα[τ]βάθος    περ̣ιδρο[μ]αὶ μ[κζ]͵αψξʹ    {⁸[27]1760}⁸
20 Φαίνοντος     κατὰ σχῆμα      διέξοδοι     μκη̣͵αυπʹ      {⁸28?1480}⁸
21 [․․․․․․․․․․․․․․․c.35․․․․․․․․․․․․․․․․]ν· ὁ κύκλος μο(ιρῶν) τξ στιγμῶν ͵θψκʹ, ἡ μοῖρα στιγμῶν [κζʹ].
[․․․․c.12-18․․․․ θεο]ῖς χα̣ριστήριον.
Search Help