IG I³ 1194bis
[ ] Att. — Ath.: Sepolia — boustr. — c. 575-550? a. — IG I² 976; IGAA 133,34
1 [εἴτε ἀστό]ς τις ἀνὲρ εἴτε χσένος
ἄλοθεν ἐλθόν ⋮ / Τέτιχον οἰκτίρα-
ς ἄνδρ’ ἀγαθὸν παρίτο, ⋮ / ἐν πολέμοι
φθίμενον, νεαρὰν ℎέβεν ὀλέσαν-
5 τα ⋮ / ταῦτ’ ἀποδυράμενοι νε͂σθε ἐπ-
ὶ πρᾶγμ’ ἀγαθόν.
Search Help