[ ] Att. — Ath.: Ag. & H.Theklas — stoich. — c. 450-400 a. — IG I² 956+; Ag.17.19
I.a — — —
1 Λ̣— — —
Νικο̣— — —
Πατροκ̣λ̣ε͂ς
Αἰσχέας
5 Μέναιχμος
Χαρικλείδες
Φανόμαχος
Αὐτοκλε͂ς
Μνεσίας
10 Χαιρέδεμος
Φιλτονίδες
[․․․․]κλε͂ς
[․․․7․․․]ος
— — —
15 — — —
— — —
b.17 [․․․]α̣λλ̣ι̣[․․]
Ἐπιστέμον
Γλαύκιππος
20 Πυθοκλε͂ς
Λυσανίας
Ἀρχονίδες
Καλλίστρατος
Χρόμον
25 Θεοτιμίδες
Κνίπον
Μίκος
Θε[ό]τιμος
28a — — —
II.a.28b — — —
29 Φ̣— — —
30 ℎα— — —
Δελ— — —
Καλ— — —
Αἰσ— — —
Νι— — —
35 Στ— — —
35a vacat
b.36 #⁷— — —
Τ— — —
Να— — —
Λυ— — —
40 Ἀνα̣— — —
Πρα— — —
Ἀντ— — —
Κομ— — —
Πιστ— — —
45 Φοχσ— — —
Καλ— — —
Πρα̣[․․5․․]ς
[․․․οκ]λείδες
[․․5․․]δικος
50 [․․5․․]άτες
[․․5․․]ος
[․․5․․]λος
[․․5․․]ιος
[․․5․․]ς
55 [․․5․․]ς
[․․5․․]ίδες
[․․5․․]ον
[․․6․․․]ον
[․․5․․]ρατος
60 — — —
Search Help