[ ] Att. — Ath.: Akr. & Ag. — stoich. — c. med. s. V a. — SEG 19.40; Ag.17.7
— — —
1 [․․․]ανδ— —
Παρθένιος
Ἑκατ̣[αῖο]ς
Νυ[μ]φ[όδο]το[ς]
5 v — — — —
Νοθι— — —
Πανθοίδης
Ἀλυάττης
Μελάνιππος
10 Μενοίτης
[Ἀ]λκμεωνίδης
[Ε]ὐμήδης
[Ἀρα]σίμανδρος
[․․6․․․]κράτης
15 — — —
Search Help