[ ] Att. — s. II/III p. — IG II² 10699a Add. (pt. 3.2 p. 886)
face A front.1 θρηνοτόκον μολπὴν
ἰαχήσατε, αἱ δὲ τεκοῦσαι {ο} |
θρήνων καὶ κομμῶν κοινῶν συνλή-
πτορες ἔστε. | Ἄνθος ἐγὼ προκέ-
5 κλημαι, πατρὸς συνομαίμονος ὄνομ’ ἔ-
σχον. | πεντεκαιδεκάμηνον ἔχων
ὑπὸ δαίμονος ἤρθην, | ἐν βροτοῖς
κἤνθησα· μὴ λυποῦ, πάτερ, ἐν φθ[ι]-
μένοις | τάχα ποτὲ ἀνθήσω.
face B right.1 — — καμόντες
— — νηπιαχῷ
— — ἐπὶ τύμβον
— — οι — —
Search Help