[ ] Att. — Ath.: Akr. — c. 440-405 a. — IG I² 847+
I.ca — — —
1 — —στ—c.5-6— Διονυσίο
[— — —τ]τιοι vacat
— —ένες̣ [․․]άνδρο
— — —#⁷[․․․]στράτο
a.5 [— — —․] Χσενίο
[— — —․․]έλος
[— — —․․]τος Ἑστιαίο
[— — —․․]άντο
[— — —․․․]ν̣ος
10 [— — —․․․․]μ̣άχο
[— — —․․5․․]ς
11a — — —
II.a.11b    — — —
   — — —
   — — —
12    ․․․ο— — —
ab.13 [Λ]εοχά[ρες —4-5—]ο
  Ἐπιχάρ[ες —1-2—]άμβο
15   Ἀριστόμ̣[αχ]ος Ἀριστοδέμο
   Σοσίστρ[ατο]ς Σοτίονος
   Θαρρία[ς Κν]οίθονος
   Μενοίτε̣[ς Κα]λλιστ[ρ]άτο
  Ἀντιφάν[ες Ἀ]ντιφ̣[ο͂]ντος
20    Κάλλαισ[χρος Φ]αιδίμ[ο]
20a    vacat versus unus
21 Ἀκαμα[ντί]δος
[Πό]ρ̣ι[οι] vacat
b.23 [— —c.10— —άν]δρο,
   — —c.13— —ν̣ο̣
25    — — —
Search Help